Sök:

KIMB - Kunskapscentrum

Under åren har avdelning I54 som finns på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge samlat på sig en stor mängd kunskap och erfarenhet och två vetenskapliga uppsatser utgående från patienter på avdelningen är publicerade. Syftet med hemsidan är att förmedla kunskap kring infektionssjuka patienter med missbruk/beroende.AKTUELLT2011-01-31.
Nu kan du boka plats till Svenska Brukarföreningens Seminarium 2011 den 27 April.

Se hela det fullspäckade programmet nedan.


Bokning görs via e-post. Ange ditt namn, antal platser, namn på eventuella andra deltagare än dig själv, e-postadress, telefon, fakturaadress, och om ni representerar någon förening, landsting, eller sjukvård.

Plats: Landstingssalen i Landstingshuset, Stockholm.

Adress: Hantverkargatan 45

Datum: 27 April 2011

Tid: 08:00-16:30

Pris: 500 kr./person

URL: www.seminariumbysbf.se

Telefon: 08-20 80 70

bokning@seminariumbysbf.se

Svenska
Brukarföreningen
presenterar:
Seminarium
by SBF
27 APRIL
VAD FUNGERAR
OCH VAD
FUNGERAR
INTE?
NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA PERSPEKTIV
HUVUDTALARE ÄR:
Gerhard Larsson
Regeringens särskilda utredare
kommenterar den nya
Missbruksutredningen.
Mariam Claeson
Samordnare för Världsbanken i Sydasien
kring AIDS-frågor och harm reduction.
Dagmar Hedrich
Statistisk analytiker vid ECNN. En överblick
av harm reduction-läget i Europa.
Dessutom:
* Johan Kakko, läkare och författare.
* Alec Carlberg, ordförande för Rainbow
Sweden.
* Martin Kåberg, läkare (infektion och
beroende) Karolinska universitetssjukhuset
& Maria beroendecentrum.
* Leif Grönblad, programchef på Ulleråkers
metadonprogram.
* Louise Persson, forskningsansvarig på
SBF.
* Berne Stålenkrantz, ordförande för SBF.

...........................................................................
2011-01-25 - HIV OCH SOCIALT ARBETE.Kursen Hiv och socialt arbete är en kostnadsfri specialutbildning om hiv för dig som arbetar inom den sociala sektorn. Kursen ger dig kunskaper om hiv som hjälper dig i mötet med hivpositiva klienter. Kursen omfattar både föreläsningar och gruppdiskussioner. Ur innehållet:

- Fakta om hiv
- Smittvägar
- Behandling
- Att möta hivpositiva klienter

Datum
18 februari kl 09:00 - 16:30. Med reservation för ändringar.

Lokal
Noaks Ark Stockholm, Eriksbergsgatan 46, Stockholm.
Du åker enklast hit med T-bana till Rådmansgatan eller med buss nr 2.

Anmälan
Skriv till anmalan@noaksark.org och ange vilken kurs du vill anmäla dig till samt ditt namn, arbetsplats, adress, telefonnummer, samt e-postadress. Din anmälan är bindande. Om du har frågor får du gärna ringa oss på tel.
08-700 46 27. Välkommen!

Tipsa din kollega
Du får gärna skicka vidare kursinbjudan till någon som du tror skulle
vilja gå kursen.


www.noaksark.org

...........................................................................

2010-12-22 - GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR VI PÅ KIMB.

...........................................................................
2010-12-06 - GRATIS SPRUTOR FÖR MISSBRUKARE KAN BLI VERKLIGHET I VÅR.

Läs artikeln i på DN`s hemsida.

...........................................................................


WORLD AIDS DAY 2010-12-01
Välkommen till World Aids Day i Maria Magdalena Kyrka på Södermalm 1 december kl 16 - 18. Ceremonin genomförs på liknande sätt som alla tidigare år, enda större förändringen är att vi flyttar till en ny kyrka. I övrigt blir det fokus på en värdig form med högklassig musik och sång, korta anföranden och ljuständning.

Hälsningar

Claes Heijbel.

...........................................................................


2010-11-15 - KOKAINVARNING
Cocaine warning
Anything but the real thing.

...........................................................................


Till klamydiamåndagens hemsida.

...........................................................................


2010-09-10 - FLEST FALL AV GONORRÉ SEDAN 1988!
I Stockholm har den högsta halvårsstatistiken redovisats sedan 80-talet. Nu uppmuntras till frikostig provtagning samt listning av sexualanamnes. Mer om det i smittskyddsinstitutets EPI-aktuellt, vol 9, nr 35.

...........................................................................


2010-08-24 - DEBATTARTIKEL I GÖTEBORGSPOSTEN OM SPRUTUTBYTE!
Karin Olsson, ordförande för RFHL oberoende-Göteborg (Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende), debatterar för sprututbyte i Göteborg.

Läs hela debattartikeln på Göteborgspostens hemsida.

...........................................................................


2010-08-14 - SMITTSKYDD STOCKHOLM UPPMANAR TILL ÖKAD LYHÖRDHET FÖR SYMTOM PÅ HEPATIT!
Sedan början av maj har fem missbrukare testats positiva för akut hepatit B. Det är ovanligt många och nu uppmanar Smittskydd Stockholm till lyhördhet och generös testning för människor i riskzon.

Mer om det och annan aktuell information hittar du i smittskyddsinstitutets nyhetsbladEPI-aktuellt, vol 9, nr 29-32

...........................................................................


2010-07-26 - VI PÅ KIMB ÖNSKAR ER EN FORTSATT TREVLIG SOMMAR!

...........................................................................


2010-06-07 - FAKTA OM HEPATIT B OCH C
På smittskyddsinstitutets hemsida finns nu information om hepatit b och c. Bra sammanfattande text för den som vill uppdatera sina kunskaper.
Hepatiter rör sig över gränserna

Blodsmittor vanliga inom kriminalvården
Antalet hiv-smittade inom kriminalvården är 5 % och antalet personer med hepatit C är 35 %. Mer statistik här.

...........................................................................


2010-06-07 - VI HAR HAFT TEKNISKA PROBLEM PÅ KIMB - AKTUELLT HAR INTE KUNNAT UPPDATERAS OCH VI BER OM URSÄKT FÖR DETTA. HÄR NEDAN FINNS NÅGRA ÄLDRE NYHETER UPPLAGDA

16 miljoner människor i världen beräknas vara injektionsmissbrukare. 3 miljoner av dessa beräknas vara smittade av HIV.
Statistik om injektionsmissbruk globalt har tagits fram av FN och internationella experter.Sammanfattning finns att läsa i läkartidningen

Flera smittade av hepatit B i Dalarna och Västmanland
Åtta personer som injicerar narkotika har nysmittats av hepatit B. Alla har smittats av samma genotyp D-stam. Smittspårning pågår i länen men ännu har inga fler tester visat positivt.
Läs mer i EPI-aktuellt vol 9, nr 18, publicerad 6 april 2010.

Hepatit B – sammanfattning och aktuell situation på smittskyddsinstitutets hemsida

...........................................................................


2010-04-19 - FÄRRE NYSMITTADE AV HEPATIT B UNDER 2009
Trots en uppgång av hepatit B bland intravenösa missbrukare i Göteborg, syns en tendens till minskning generellt i landet under 2009.

Mer om detta i EPI-aktuellt, vol 9, nr 14!

...........................................................................


2010-03-19 - Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland
intravenösa missbrukare

En narkotikapolitisk utredning startade efter beslut 2007. Syftet var att få en mer sammanhållen, effektiv och evidensbaserad strategi kring narkotikaberoende och relaterade smittsamma infektioner. Utredningen ligger nu till grund för Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag och ställningstaganden.

Mer om det i tjänsteutlåtande från 2010-03-08

...........................................................................


2010-03-19 - KLART FÖR SPRUTUTBYTE I STOCKHOLM
I höst startar ett sprutbytesprogram för narkomaner i centrala Stockholm. Beslutet fattas i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd på tisdag.

Artikel idag i DN.

...........................................................................


2010-03-19 - Beroendecentrum Stockholm inleder samarbete med STRIDA
Avd. för klinisk farmakologi vid Karolinska universitetslaboratoriet och giftinformationscentralen har gemensamt startat STRIDA. Ett projekt kring internetdroger som går ut på att sammanställa information om symtom och förlopp samt analysera prover.
Samarbetet innebär för beroendecentrum att 150 specialremisser som ger kostnadsfri analys av internetdroger har fördelats.

...........................................................................


2010-03-08 - MISSTÄNKTA FALL AV MJÄLTBRAND I MALMÖ VISADE SIG VARA FALSKT ALARM
Misstanken om att tre missbrukare i malmö dött under förra helgen av mjältbrand fick stor spridning i nyheterna. Det visade sig dock att så inte var fallet. Trolig orsak till dödsfallen är istälet extremt starkt heroin eller att heroinet varit utspett med skräp.
Läs artiklar:
DN 20100303 - Mjältbrand i heroin kan ha dödat tre
SYDSVENSKAN 20100304 - Ingen mjältbrand bakom heroindöd

...........................................................................


2010-03-08 - DROGTESTBLADET FEBRUARI 2010
Nytt blodtest för bruk och riskbruk kallat B-PEth introduceras av Karolinska Universitetslaboratoriet.
Läs hela drogtestbladet

...........................................................................


2010-03-08 - VERAMOTTTAGNINGEN - FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR I MISSBRUK
Kvinnor i missbruk som blir utsatta för våld kan själva söka eller bli remitterade till Veramottagningen. De hjälper till med stöd och behandling och kan erbjuda skyddat boende och provtagning. För er som vill komma i kontakt med Veramottagningen är telefonnumret: 08-123 190 15.

...........................................................................


2010-02-20 - ÄNNU ETT INLÄGG I SPRUTUTBYTESDEBATTEN
Den här gången är det Martin Kåberg från Karolinska universitetssjukhuset som ifrågasätter moderaternas ovilja till sprututbyte.
Läs hela debattartikeln på Svd:s hemsida

...........................................................................


2010-02-19 - NYTT FRÅN SMITTSKYDDSINSTITUTET
Medicinering av HIV minskar smittrisken vid sexuellt umgänge. Finns det en möjlighet att HIV+ kan ha sex i framtiden där risken för smitta anses obefintlig?
Mer om detta diskuteras i följande artiklar:

Kan hivpositiva ha sex utan att smitta?
Vad som avgör smittrisken när du har sex

...........................................................................


2010-02-19 - AKUT HEPATIT B I GÖTEBORG
Utbrott av akut hepatit B hos injektionsmissbrukare och närstående i Göteborg. Smittspårning och typning av viruststammarna pågår.

Läs mer på smittskyddsinstitutets hemsida.
Lyssna på SR:s inslag om utbrottet

...........................................................................


2010-02-10 - KLAMYDIATEST VIA NÄTET
Från 1 mars kommer det bli möjligt för stockholmare att beställa klamydiatest på vårdguidens hemsida. Idag finns tjänsten tillgänglig för boende på södermalm men kommer alltså att utökas till hela Stockholm. Testet är kostnadsfritt och det enda som krävs är inloggningsuppgifter till vårdguidens e-tjänst. Läs mer på vårdguidens hemsida.

...........................................................................


2010-02-10 - MODERATERNA EMOT SPRUTUTBYTE I STOCKHOLM
Trots det ser det ut att bli sprututbyte i Stockholm då övriga partier är för.
Läs mer och lyssna på moderata företrädare och hur de ser på saken på Sveriges Radios hemsida.Eller läsdebattartikel på Svenska Dagbladets hemsida.

...........................................................................


2010-02-09 - NY METOD FÖR ATT SPÅRA BLODBURNA SMITTOR I VÅRDEN
Nu skall det bli ännu lättare att koppla samman en blodburen smitta med sitt ursprung. För vårdpersonal innebär det att det blir enklare att få en blodsmitta klassad som yrkesskada.
Läs mer på smittskyddsinstitutets hemsida.

...........................................................................


2010-02-09 - ÄR SVERIGE ETT FÖREDÖME NÄR DET GÄLLER DROGPOLITIK?
En tio sidor lång publikation om ämnet finns nu på idpc.net:s hemsida. Mycket intressant läsning!

WHAT CAN WE LEARN ABOUT SWEDEN´S DRUG POLICY EXPERIENCE? AV CHRISTOFFER HALLAM

...........................................................................


2010-02-09 - YTTERLIGARE TVÅ BEKRÄFTADE FALL AV MJÄLTBRAND I SKOTTLAND
Samlad information om utbrottet av mjältbrand hos heroinmissbrukare finns här!!

...........................................................................


2010-01-27 - SPRUTUTBYTE HET FRÅGA I FOLKPARTIET
Enligt Niklas Svensson på politikerbloggen skall frågan om sprututbyte ha varit avgörande i en intern maktstrid inom folkpartiet. Om så verkligen är fallet låter vi på kimb vara osagt men att frågan skapat motsättningar är uppenbart. Läs hela artikeln på politikerbloggen här.

...........................................................................


2010-01-14 - MISSTÄNKT FALL AV MJÄLTBRAND ÄVEN I TYSKLAND
En 42-årig injektionsmissbrukare har avlidit i vad som misstänks vara mjältbrand. Hittills har man inte funnit något samband med fallen i Skottland. Information har gått ut till sjukhus och andra berörda instanser i Tyskland, att vara vaksamma efter misstänkta symptom.

...........................................................................


2010-01-13 - FLERA FALL AV MJÄLTBRAND (ANTHRAX) HAR UPPTÄCKTS BLAND HEROINMISSBRUKARE I SKOTTLAND
Det förorenade heroinet har främst påträffats i och runt Glasgow. Men nu misstänker man att det även finns i andra delar av Skottland, enligt Dr Colin Ramsay, Consultant Epidemiologist at Health Protection Scotland. Hittills har 12 personer funnits infekterade av Mjältbrand och sex personer avlidit, enligt the Times.

Hela pressmeddelandet från Health Protection Scotland och NHS,National services Scotland, från den 6 januari finns att läsa här.

Läs även the Times artikel om ämnet publicerad den 7 januari:
"Anthrax Outbreak in U.K. Kills 6 Drug Addicts"

...........................................................................


2009-12-19 - STI/HIVPREVENTION
Ny reviderad version av handlingsprogram från år 2002 finns nu att ladda hem eller beställa påvårdsamordning.se.

...........................................................................


2009-12-16 - VI PÅ KIMB ÖNSKAR ER ALLA EN RIKTIGT GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

...........................................................................


2009-12-16 - DROGTESTNYTT NOVEMBER
Ny testmetod för Tramadol och ny reagens för Cannabis. Om Spice, Metaamfetamin m m.

...........................................................................


2009-11-15 - LILLEBIL NORDÉN DISPUTERAR MED AVHANDLINGEN: "RISKBETEENDE OCH PREVENTION AV HIV, HEPATIT B OCH C BLAND PERSONER MED INJEKTIONSMISSBRUK!
Fredagen den 4/12 kl. 10:00. Lokal: Föreläsningssal R64, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

...........................................................................


2009-11-15 - DEBATTARTIKEL OM SPRUTUTBYTE I DN PUBLICERAD 4/11!

...........................................................................


2009-11-15 - EUROPEISKA KOMMISSIONENS NYA STRATEGI FÖR ATT BEKÄMPA HIV/AIDS!
Strategin riktar in sig på tre huvudområden som åtföljs av en handlingsplan och kommer att gälla år 2009-2013. Läs mer här!

...........................................................................


2009-11-05 - MINNESANTECKNINGAR FRÅN SMITTSKYDDSMÖTET DEN 9 OKTOBER!

...........................................................................


2009-08-20 - KLAMYDIAMÅNDAGEN DEN 14 SEPTEMBER!
Läs mer om drop-in testning m m på dagenshemsida.

...........................................................................


2009-08-20 - HEPATIT C BLAND INJEKTIONSMISSBRUKARE I STOCKHOLM
Kort sammanfattning av en studie gjord på Karolinska Universitetssjukhuset I Huddinge.Läs texten på NCBI:s hemsida.

...........................................................................


2009-08-20 - NATIONELL HANDLINGSPLAN FÖR KLAMYDIAPREVENTION
Handlingsplanen har som huvudmål att öka kunskapen till år 2014. För hälso- och sjukvård innebär planen förbättringar inom såväl sekundär- som det primärpreventiva arbetet.
Hela handlingsplanen finns här och är utgiven av socialstyrelsen.

...........................................................................


2009-08-20 - DEBATTARTIKEL I DN DEN 11 AUGUSTI OM SPRUTUTBYTE
I debattartikeln förespråkar fyra personer med förankring i folkpartiet att sprututbyte bör införas i Stockholm.Läs hela artikeln på DN:s hemsida.

...........................................................................


2009-07-12 - NY STATISTIK OM HIV-SMITTADE FRÅN SMITTSKYDDSINSTITUTET
Statistiken gäller för första halvåret 2009 och summerar anmälda fall av hivinfektion till 208. En liten ökning om har skett under 2000-talet.
Läs hela artikeln på smittskyddsinstituets hemsida.

...........................................................................


2009-06-17 - KOMMENTAR TILL ARTIKEL PUBLICERAD I DN DEN 13 JUNI
Docent Christer Lidman kommenterar artikeln som handlar om en ny forskningsstudie om blodburen smitta bland injektionsnarkomaner.

LÄS BASLINJESTUDIEN!

...........................................................................


2009-06-13 - SEMESTER FÖR HEMLÖSA, HIVPOSITIVA OCH MISSBRUKARE
Convictus ordnar under sommaren 2009 semsester på Tomtebo i Sörmland. För kontaktuppgifter och mer information:
Tomtebo.pdf (2 MB)

...........................................................................


2009-06-08 - NÄTVERKET FÖR SMITTSKYDD
Nu finns anteckningar och annat material från mötet den 8 maj upplagda.

...........................................................................


2009-05-31 - SEMINARIUM 16 JUNI
Svenska Brukarföreningen håller ett endagsseminarium med fokus på narkotikapolitik, politiskt ansvar och harm reduction. Många sakkunniga och gäster finns med på dagordningen som bjuder på både föreläsningar och diskussion. Pris: 500kr. Plats: Wenner gren Center.
Läs mer i programmet (pdf)!

...........................................................................


2009-05-20 - HIV-VIRUS PÅVERKAS AV ALKOHOL
Utöver ökat riskbeteende verkar alkoholen även påverka själva viruset så att det förökar sig snabbare. Detta enligt forskning bedriven av Karusa Kiragu på UNAID:s. Läs artikel på sr.se
UNAID:s hemsida

...........................................................................


2009-04-03 - STATISTIK OM HEPATIT B OCH C FRÅN 2008
I senaste publikationen från smittskyddsinstitutet finns en sammanställning om antal smittade fall, hur de smittats och i vilka åldersgrupper mm.Läs mer på Smittskyddsinstitutets hemsida.

...........................................................................


2009-03-16 - JOHAN KAKKO DISPUTERAR

Johan Kakko, som är biträdande sektionschef vid Metadonsektionen, disputerar på avhandlingen "Improving maintenance treatment of heroin addiction : the role of buprenorphine ".

Avhandlingen för avläggande av medicine doktorsexamen vid Karolinska Universitetet försvaras offentligt 20/3 kl 9:00. Lokal: Föreläsningssalen, plan 00, Magnus Huss, M4-huset, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

...........................................................................


2009-02-20 - KORRIGERING AV DEBATTARTIKEL I DAGENS MEDICIN

Enligt Smttskyddsinstitutet gavs uppgiften att 92 personer smittats av hepatit C inom vården med dem som källa. De dementerar dock att några sådana siffror funnits. Enligt Ragnhild Janzon, avdelning för epidemiologi, finns 17 sådana fall där smitta skett via jobb, från 1990 och framåt.
Läs smittskyddsinstitutets dementering!
Läs debattartikeln!

...........................................................................


2009-02-14 - ANONYM HIVTESTNING

Socialstyrelsen lyfter i senaste pressmeddelandet fram vikten av att få vara anonym vid hivtestning. Detta sedan många upplevt det vara svårt. Anonymitet skall få användas såväl vid provtagning som vid rådgivning före och efter.
Läs hela texten på deras hemsida.

...........................................................................


2009-01-15 - HANDLINGSPROGRAM

Utarbetade handlingsprogram, illustrationer och kunskap finns samlat här. Bra grunder att utgå ifrån om man till exempel vill motverka bakteriespridning på arbetsplatsen eller vill veta hur samarbetet mellan kommun och landsting ser ut när det gäller missbruk och beroende.

...........................................................................


2009-01-07 - 5TH EUROPEAN CONFERENCE ON CLINICAL AND SOCIAL

RESEARCH ON AIDS AND DRUGS

Ännu en konferens värd att titta lite närmare på och som går av stapeln 28-30 april i Vilnius.
För mer information kan du gå in på deras hemsida

...........................................................................


2009-01-07 - 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM, ON HEPATITIS CARE

IN SUBSTANCE USERS

Inbjudan till denna internationella konferens den 24-25 september i Switzerland, finns här.

...........................................................................
Uppdaterad 100607


affischer att ladda
Utskriftsversion

info@kimb.se